Program

A Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek (Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1) című pályázati felhívásra beadott Aktív Alternatívák című pályázatával.

 


A pályázat adatai:

Projektcím: Aktív Alternatívák
Projektkód: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1238
Kedvezményezett: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
A támogatás összege: 9.970.600 Ft
A támogatási időszak: 2013.09.01-2014.08.31.
E-mail: alapitvany@dieta.org.hu, info@aktivalternativak.hu
Web: www.dieta.org.hu, www.aktivalternativak.hu


A program rövid összefoglalása

"Aktív alternatívák" - egészséges életmód program, a dél-alföldi fiatalok egészséges életvitelének alakításáért, az egészségtudatos magatartás hangsúlyozásáért és a szemléletmód társadalmi formálásáért.

A szegedi lakosság, különösen a fiatalság (a projektben megjelölt célcsoport a 14-29 éves korosztály) nem rendelkezik elegendő információval életmódjának (egészségnevelés és prevenciós ismeretek) egészségi, környezeti hatásairól, sem megfelelő erős döntéshozatali, joggyakorlási képességekkel. Az uralkodó életviteli, fogyasztói szokások általában ellentétesek a fenntarthatóság elvéveivel. Általános tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom aktív tagjaivá, illetve hosszabb ideig szerepelnek eltartottként.

A szervezet szolgáltatási palettájáról kiindulva a komplex programok megvalósításával célunk, a fiatalok életvitelének szemléletformálása, az életminőségük javítása és élethosszig tartó, felelős, egészségtudatos magatartás kialakítása, elérése a nem formális pedagógia eszköztárának felvonultatásával. Célunk jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét és támogatni minden kezdeményezést, amely a konstrukcióban megjelölt célokkal összhangban van - ezért programelemeink kapcsán a megvalósítandó tevékenységek úgy kerültek összeállításra, hogy előzetes felmérések alapján a célcsoport igényei és szolgáltatási hiányosságok figyelembevételre kerültek. A projekt összes tervezett eleme (rendezvények, események, képzés, információ szolgáltatás, gyakorlati képzések, stb.), a projekt fő célját hivatott szolgálni, így a dél-alföldi fiatalok egészségtudatos-, fenntartható életmódjának és ehhez kapcsolódó magatartásmintáik pozitív irányú befolyásolása, egészséges értékrendjük kiépítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, a hétköznapokban aktívan részt vevő és felelősen cselekvő ifjúsági modell kommunikálása. A projekt programelemei egymásra épülnek, a nem formális pedagógia módszertanának eszköztárát felsorakoztatva, hogy ezen keresztül a fiatalok számára az egészségtudatosság eszméjét elterjesszük, ismereteket és a mindennapi életben alkalmazható módszereket kínáljunk számukra.

A programban megvalósítani kívánt egymásra épülő (de egymás mellet is szakmailag önállóan is megálló) szakmai tevékenységek:

  • Klubfoglalkozások lebonyolítása a konstrukcióban megjelölt 8 tevékenységtípusban (témakörben) 4 hónapon keresztül, havi 2 alkalommal, alkalmanként 2 napon keresztül napi 5 órában klubfoglalkozásonként és témakörönként 25-25 fő folyamatos részvételével;
  • 2 alkalommal gyakorlati oktatás, képzés lebonyolítása (elsősegélynyújtás);
  • 2 alkalommal alkalmanként 3 aktív napos egészséghét szervezése;
  • 5 alkalommal, alkalmanként 1 hetes interaktív kiállítás;
  • 2 alkalommal egészségnap szervezése;
  • egy alkalommal 20 fő részére életmód tábor szervezése 5 napon keresztül.