A szervezetről

Az Alapítvány neve: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
Az Alapítvány neve angolul: Foundation For Youth Activity and Lifestyle
Az Alapítvány neve németül: Stiftung für der Lebensart und der Freizeit der Jugend
Az Alapítvány rövidített neve: DIÉTA Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Az Alapítvány magánalapítvány.
Az Alapítvány működési területe a Dél-alföldi Régió.
Az Alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

Az Alapítvány nyílt Alapítvány, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy szabadon csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet tőke felajánlásával, vagy az Alapítvány Kuratóriumával történt előzetes egyeztetés esetén vagyontárgyak és egyéb eszközök beadásával, illetve azok használati jogának időszakos átengedésével.

Az Alapítvány célja ifjúsági, sport és rekreációs rendezvények szervezése, összefogása, koordinálása valamint rendezvényszervezési tanácsadás és lebonyolítás az ifjúsági szervezeteknek.

Az Alapítvány tevékenyen - szervezői és programrendezői szinten egyaránt - kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz.

Célunk egy olyan információs portál létrehozása és működtetése, amely a regionális rendezvényeken, ifjúsági és civil programokon kívül országosan (és akár nemzetközi szinten is) tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek az éppen aktuális eseményekről, programokról, rendezvényekről.

Célunk összefogni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit.
 

Célunk továbbá:

 • az ifjúsági tudományos tevékenység, kutatás előremozdítása, összehangolása;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés és az ismeretterjesztés nívójának emelése és összehangolása;
 • a kulturális és sporttevékenység segítése;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet fejlesztése;
 • az emberi és állampolgári jogok védelme;
 • az európai integrációra való felkészülés segítése;
 • az ifjúsági mobilitás elősegítése;
 • a régión belüli különbségek mérséklése materiális és immateriális eszközökkel;
 • az európai értékek megismertetése az ifjúsággal;
 • a régió társadalma fenntartható fejlődésének támogatása, megőrzése.


Fenti célok elérése érdekében az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • euroatlanti integráció elősegítése.


Az Alapítvány a fentiek elérése érdekében a következő feladatokat látja el:

 • rendezvényszervezés, konferenciaszervezés
 • a rendezvényekről és a rendezvényekhez kapcsolódó szakmai anyagokról nyomtatott és elektronikus információs anyagok megjelentetése
 • tanácsadás
 • publikációs tevékenység
 • pályázatokat ír ki ösztöndíj elnyerésére
 • szakmai találkozókat szervez


Az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, melynek céljai összhangban vannak az Alapítvány céljaival és szellemében, elviben méltó az alapító, és ezáltal az Alapítvány Kuratóriumának figyelmére.

Az Alapítvány tevékenysége túlmutat az Alapítvány Kuratóriumi tagjainak körén.