Ingyenes pedagógus továbbképzések

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézete ingyenes PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEKET indít.

1) ÚJ ESZKÖZÖK A MINDENNAPOS TESTNEVELÉSBEN (30 óra)

Célunk, hogy a testkultúra új eszközeinek megismertetésével, s vele együtt a testmozgás egészségi állapotot javító és megőrző összetevőinek feltárásával elősegítsük a mindennapos testneveléssel kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátását. A program felkészít a testnevelés óra keretein belüli és azon kívüli változatos, élményt nyújtó foglalkozások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására. A résztvevők megismerik az új eszközöket (pl. minitrampolin, egyensúlypárna, gimnasztikai labda, fitball, szivacskézilabda, kölyökatlétikai eszközök), használatuk módját, a velük történő oktatás didaktikai alapelveit és tevékenységformáit. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy tanítványaikban pozitív attitűdöket alakítsanak ki a testmozgás iránt, biztosítva a változatos és sikergazdag gyakorlási lehetőséget, mely értelmi és érzelmi fejlődésükhöz is hozzájárul.

2) SPORTTUDOMÁNY A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN (30 óra)

A továbbképzés célja a sporttudomány új eredményeinek megismertetése, különös tekintettel a testmozgás egészségi állapotot javító és megőrző hatására. A továbbképzés az iskolai testneveléshez is kapcsolható témaköröket dolgoz fel (pl. sportágválasztás kérdései, stresszkutatás a sportban, pulzuskontroll, sport és a gének, mozgáselemzés, táplálkozás a sportban, a sport földrajza). A sportkutatás korszerű eszközeinek, eljárásainak, eredményeinek és gyakorlati hasznosításának bemutatása gyarapítja a pedagógusok szakmai tudását, közreműködik a mindennapos testnevelés céljainak megvalósulásában. A továbbképzés segít annak tudatosításában, hogy a testnevelés és sport komoly kognitív tartalmakkal rendelkezik. Mindezek közvetítése a tanulók felé megkönnyítheti számukra az aktív, sportos életmód önkéntes választását.

3) INDOOR-OUTDOOR MOZGÁSPROGRAMOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA (30 óra)

A pedagógus továbbképzés keretében bemutatott indoor és outdoor sportágak megismertetésével a résztvevők egészségtudatos életvezetési kompetenciáját,

a  mozgásos életmóddal, illetve rekreációs (szabadidős) sportokkal kapcsolatos szakmai tudását kívánjuk gyarapítani. Bemutatjuk számukra a természeti és az épített környezet jelentőségét a különféle beltéri és szabadtéri mozgásos tevékenységek megvalósításában, felkészítjük őket a lakóhelyükön és környékén megvalósítható mozgásprogramok tervezésére szervezésére és lebonyolítására a mindennapos testnevelés keretein belül és kívül is. A megismert szabadtéri és beltéri tevékenységek (pl. darts, modellezés, küzdőjátékok, falmászás, lovaglás, íjászat, paintball, streetdance, street workout, sárkányhajózás, strandsportok), az együttes sportolás – egészségmegőrző és élményjellege mellett – kitűnő csapatépítő lehetőség, így szerepet kaphat a pedagógus közösségek összetartó erejének kialakításában, ápolásában is.

4) SPORT- ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS, WELLNESS (30 óra)

A továbbképzés célja a napjainkban egyre szélesebb körben meghonosodó rekreációs, sport- és egészségturisztikai tevékenységek alapfogalmainak, tevékenységi formáinak megismertetése. A képzés ízelítőt ad a rekreáció-kutatás legfrissebb hazai és nemzetközi eredményeiből is, mely gyarapítja a résztvevők szakmai tudását, szélesíti látókörüket a sport- és egészségkultúra területén. A továbbképzés hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok a mindennapos testnevelés keretein belüli és azon kívül változatos szabadidős tevékenységeket, sporteseményeket, kirándulásokat szervezzenek és bonyolítsanak le. A megismert rekreációs, illetve wellness eszközök, eljárások, mozgásformák (pl. vízi gimnasztika, aquafitness, szaunák, élménymedencék, relaxációs eljárások) egészségmegőrző és élményjellegük mellett kitűnő csapatépítő funkcióval is rendelkeznek, így ugyancsak szerepet kaphatnak a pedagógus közösségek kohéziójának erősítésében is. A képzés tudatosíthatja a pedagógusokban a kulturált, mozgásban gazdag és egészségtudatos szabadidő-eltöltés hasznosságát, melyet közvetíthetnek tanítványaik felé.

Részvétel feltétele: bármilyen pedagógus végzettség

Jelentkezéshez csatolandó dokumentum: diplomamásolat

Jelentkezési és részvételi díj: nincs, a képzések ingyenesek

Jelentkezési határidő: 2015. május 10.

Jelentkezés módja: a kar által kibocsátott jelentkezési lapon

Visszaküldési cím: SZTE JGYPK Tanulmányi Osztály, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., kapcsolattartó: Mihály Illésné osztályvezető, Telefon: (62) 546-065, E-mail: mi@jgypk.u-szeged.hu

A képzések időpontja:

Továbbképzés címe

Tervezett időpont

Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában

2015. május 14-16.

Indoor-outdoor mozgásprogramok elmélete és gyakorlata

2015. május 28-30.

Sport- és egészségturizmus, wellness

2015. június 18-20.

Új eszközök a mindennapos testnevelésben

2015. június 25-27.

A képzések a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. azonosítószámú pályázat keretein belül kerülnek ingyenesen meghirdetésre!

Részletes tájékoztató és jelentkezési lap elérhető intézetünk, a SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet (www.jgypk.hu/tesi/) valamint a SZTE JGYPK (www.jgypk.hu) honlapján.

Értékelés: 
0
Még nincs értékelve