Interjú Dr. Galambos Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem sportért felelős rektori megbízottjával

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon kari és civil összefogással a 2013-as évben több sportmentori program valósult meg a Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatásával. Dr. Galambos Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem sportért felelős rektori megbízottat kérdeztük a SZTE keretei kötött végzett sportszakmai mentorprogramról.

Megkérem, hogy pár mondatban értékelje az intézmény sportszakmai tehetséggondozó munkáját.

Jelenleg a testnevelés képzés központi helyet foglal el az oktatáspolitkában a közoktatásban bevezetett mindennapos testnevelés kapcsán. Ennek köszönhetően a testneveléstudományi képzési területen folyó képzések iránti érdeklődés várhatóan az elkövetkező időszakban növekedni fog. A Szegedi Tudományegyetem a dél-alföldi régió egyetlen olyan felsőoktatási intézménye - véleményem szerint az országban az egyik legjobb - ahol ilyen jellegű képzés folyik. Az intézményben kiemelt helyen szerepelnek a sportszakmai mentorprogramok, amelyek az élsport támogatására valamint a sporttudomány területén a tudományos és kutatási területekre helyezik a hangsúlyt. A folyamatos mentori program eredményeként 2013-as tavaszi és ősz szemeszterben több, a sport és testneveléstudományi képzésekkel kapcsolatos mentorprogram valósult meg széles célcsoportot felölelve a SZTE JGYPK Testnevelési Intézet szervezésében. A programok kielemelt célközönésge a régió közoktatási intézményeiben tanuló diákok, speciálisan a középiskolás diákok voltak.

Ön szerint miért fontos a sportmentori fejlesztés?

Fontos – mind az SZTE mind a középiskolai testnevelőtanárok, edzők szempontjából -, hogy a közoktatás középfokú szintjén olyan diákokat neveljünk ki, akik nem „üresből” jönnek a felsőoktatásba. Vannak akik az élsport kapcsán maguk is tudják tervezni a jövőjüket, de számos olyan fiatal van akiknek a szándéka, a képessége és egyben a tehetsége is megvan, hogy testneveléstudományi képzési területen idított képzések valamelyikében vegyen részt, de a körülményeik nem olyanok,amelyekkel ezt tudja abszolváni. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az intézménynek lehetősége van forrásbevonásra olyan projektekből, amelyek kapcsán a középiskolások már betekintést nyernek a testneveléstudományi képzésekbe, az egy nagyon jó és előremutató dolog. Ahhoz, hogy megfelelő fejlesztő tevékenységet tudjunk folytatni,  nyilvánvaló a megfelelő háttérmunka, szakmai kapcsolati tőke, amely szintén nagyon fontos egy-egy szakmai témájú pályázat sikeréhez, és egyéb kapcsolódó aktivitásokhoz. Összességében értékelve az intézmény 2013-as évi sportmentori munkáját, a vállalt tevékenységek a céljukat elérték. Ezt mutatja az a tényt is, hogy a programokon szép számmal vettek rész középiskolai diákok és egyetemi hallgatók is.

Milyen lehetőséget lát a további fejlesztésekre a sportszakmai terülten?

Szegeden az egyik legszélesebb sporthoz rendelt infrastruktúrával a Szeged Tudományegyetem rendelkezik.  A sportlétesítmények és a sportszolgáltatások egyik fő célja, hogy az egyetem hallgatóinak és oktatóinak javítsa az egészségi állapotát, segítse az aktív sporttevékenységüket és nem utolsósorban a szabadidő aktív eltöltését. A sporttudományi képzési területen nyújtott kínálat alapján az intézményi stratégiai cél, hogy ebbe a keringésbe kell „beleforgatni” a középiskolásokat, a leendő egyetemi hallgatókat is.

A képzésfejlesztéshez – mint minden képzés fejlesztéshez – elengedhetetlen az optimális infrastruktúrális háttér megteremtése. A Szegedi Tudományegyetemnek átfogó stratégiája van arra, hogy hogyan kell a sportszakmai terülteten is a képzéshez rendelt infrastruktúrát megfeleően és célirányosan fejleszteni. A fejlesztés az intézményben jelenleg három pilléren áll: egyrészt a képzést kívánjuk támogatni, másrészt a diákok szabadidősportját, harmadrészt pedig a dolgozók szabadidősportját. Véleményem szerint akár a szakos képzés, akár a szabadidősportot szolgáló infrastruktúrális fejlesztések alkalmasak arra, hogy a megvalósult tehetséggondozó és más sportszakmai projektekben résztvevő középiskolás fiataloknak jó hátteret biztosítson.

A projekt „A mentori hálózat működésének és a mentori programok bemutatásának támogatására” (a pályázat kódja: NTP-MH-MPA-12) pályázati felhívás keretein belül valósult meg.

A projekt adatai:

Pályázó: Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Pályázati azonosító: NTP-MH-MPA-12-008

Pályázat címe: Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja

Megítélt támogatás: 1.985.000 Ft

Értékelés: 
0
Még nincs értékelve