SAJTÓKÖZLEMÉNY

Aktív alternatívák” – a Dél-alföldi ifjúsági életmód és Szabadidő Alapítvány egészségre nevelő és szemléletformáló programja

2013.09.01.

A Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című konstrukcióban TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1238. pályázati azonosító számmal támogatást nyert Aktív Alternatívák címmel.

„Aktív Alternatívák” - egészséges életmód program, a dél-alföldi fiatalok egészséges életvitelének alakításáért, az egészségtudatos magatartás hangsúlyozásáért és a szemléletmód társadalmi formálásáért.

A szegedi lakosság, különösen a fiatalság (a projektben megjelölt célcsoport a 14-29 éves korosztály) nem rendelkezik elegendő információval életmódjának (egészségnevelés és prevenciós ismeretek) egészségi, környezeti hatásairól, sem megfelelő erős döntéshozatali, joggyakorlási képességekkel. Az uralkodó életviteli, fogyasztói szokások általában ellentétesek a fenntarthatóság elvéveivel. Általános tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom aktív tagjaivá, illetve hosszabb ideig szerepelnek eltartottként.

A szervezet szolgáltatási palettájából kiindulva a komplex programok megvalósításával a cél, a fiatalok életvitelének szemléletformálása, az életminőségük javítása és élethosszig tartó, felelős, egészségtudatos magatartás kialakítása, elérése a nem formális pedagógia eszköztárának felvonultatásával. Célunk jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét és támogatni minden kezdeményezést, amely a konstrukcióban megjelölt célokkal összhangban van - ezért programelemeink kapcsán a megvalósítandó tevékenységek úgy kerültek összeállításra, hogy előzetes felmérések alapján a célcsoport igényei és szolgáltatási hiányosságok figyelembevételre kerültek. A projekt összes tervezett eleme (rendezvények, események, képzés, információ szolgáltatás, gyakorlati képzések, stb.), a projekt fő célját hivatott szolgálni, így a dél-alföldi fiatalok egészségtudatos-, fenntartható életmódjának és ehhez kapcsolódó magatartásmintáik pozitív irányú befolyásolása, egészséges értékrendjük kiépítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, a hétköznapokban aktívan részt vevő és felelősen cselekvő ifjúsági modell kommunikálása. A projekt programelemei egymásra épülnek, a nem formális pedagógia módszertanának eszköztárát felsorakoztatva, hogy ezen keresztül a fiatalok számára az egészségtudatosság eszméjét elterjesszük, ismereteket és a mindennapi életben alkalmazható módszereket kínáljunk számukra.

A pályázat adatai:

Pályázat címe: Aktív Alternatívák

Pályázati azonosító: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1238

Kedvezményezett: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

A beruházás időtartama: 2013.09.01.-2014.08.31.

A nyert összeg: 9.970.600 Ft

Értékelés: 
4
Average: 4 (1 vote)